Kesan Terhadap Polisi & Bayaran

Lihat semua

Adakah Payor rider saya terkesan dengan penilaian semula ini?

Perlindungan Payor (jika terpakai) akan meningkat dengan sepadan dan caj insurans tambahan akan ditolak daripada nilai akaun anda.
Baca lagi

Bagaimana jika saya tidak membayar tokokan premium (PRUSaver) berkala yang disyorkan?

Kami menggalakkan anda membuat tokokan (PRUSaver) berkala, walaupun tidak wajib. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kemanpanan polisi insurans anda mungkin akan terjejas dan polisi anda mungkin akan luput lebih awal daripada tarikh yang dijangka.
Baca lagi

Bagaimanakah penyemakan semula ini akan menjejas pilihan pembayaran semasa saya?

Pilihan pembayaran semasa anda tidak akan berubah. Namun, jika anda membayar premium melalui Debit Terus (dengan had amaun transaksi), anda perlu melengkapkan dan menghantar salinan asal Borang Arahan Pembayaran Perkhidmatan Debit Terus, berserta salinan Kad Pengenalan atau Pasport pemegang akaun untuk pemotongan premium baharu daripada akaun bank anda. Nota: – Jika anda menggunakan akaun bank berikut, pengesahan tandatangan perlu dibuat di bank sebelum menghantar borang kepada Prudential: 1. Bank Simpanan Nasional 2. CIMB Bank Berhad 3. Public Bank Berhad 4. RHB Bank Berhad Untuk polisi di bawah status Payor, tiada tindakan lanjut diperlukan. Namun, memandangkan caj insurans meningkat, anda digalakkan untuk membuat tokokan premium (PRUSaver) berkala seperti yang disyorkan dalam surat makluman.
Baca lagi

Insurans 101

Lihat semua

Apakah itu insurans dan bagaimanakah ia berfungsi?

Daripada pembayaran bulanan premium, anda mendapat perlindungan kewangan jangka panjang, iaitu syarikat insurans akan membayar sebahagian daripada perbelanjaan perubatan jika anda dimasukkan ke hospital atau sejumlah wang kepada orang kesayangan anda jika berlaku kematian dan hilang upaya kekal. Terdapat dua jenis insurans, iaitu insurans hayat dan insurans am yang melindungi pelbagai aspek kehidupan anda.
Baca lagi

Apakah perlindungan yang terdapat dalam insurans perubatan dan kesihatan?

Insurans Perubatan dan Kesihatan (IPK) disediakan untuk membayar balik kos rawatan perubatan peribadi yang boleh menjadi sangat mahal, terutamanya rawatan hospital dan pembedahan. Terdapat pelbagai jenis pelan perubatan yang tersedia di pasaran, seperti pelan hospitalisasi dan pelan pembedahan atau pelan penyakit kritikal: – Pelan insurans hospitalisasi dan pembedahan pada umumnya melindungi bilik dan penginapan hospital, fi makmal, penggunaan kemudahan khas, penjagaan jururawat, serta ubat dan bekalan tertentu. Pelan penyakit kritikal pada lazimnya melibatkan pembayaran tunai sekaligus oleh syarikat insurans kepada pemegang polisi jika mereka didiagnosis dengan penyakit kritikal yang tersenarai dalam polisi. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.prudential.com.my untuk pelbagai produk perubatan kami. Anda juga boleh menghubungi Perancang Kewangan Prudential anda, atau Wakil Bank/Prudential. Mereka akan membantu menentukan pelan yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda.
Baca lagi

Apakah maksud Deduktibel?

Deduktibel ialah amaun tetap yang anda keluarkan sendiri untuk perbelanjaan perubatan sebelum pembayaran dibuat oleh pelan insurans perubatan dan kesihatan anda. Sekiranya amaun Deduktibel ialah RM300, anda perlu membayar amaun tetap RM300 daripada jumlah perbelanjaan di bawah perlindungan polisi anda dalam kejadian kurang upaya (kecuali kos bilik & penginapan hospital harian). Manfaat selebihnya yang layak akan dibayar oleh Prudential sehingga had tahunan dan had seumur hidup, tertakluk pada caj-caj munasabah dan lazim. Sila rujuk dokumen polisi anda untuk butiran lanjut.
Baca lagi

Tidak jumpa jawapan yang dicari?

Hubungi kami di 03-2771 2450 (Isnin-Jumaat, 8.30pg – 5.15ptg, kecuali Cuti Umum) atau e-mel kami di customer.mys@prudential.com.my