Kembali
Jawapan

Walaupun kami menggalakkan anda untuk melakukan sumbangan tambahan berkala, ia adalah pilihan anda.

Lihat soalan lain

Apakah itu manfaat Contributor?

Manfaat Contributor adalah rider pilihan di mana sumbangan masa depan sijil anda (secara keseluruhan atau sebahagian) akan dibayar oleh Dana Tabarru` apabila mana-mana peristiwa yang boleh dituntut berlaku seperti yang ditakrifkan dalam sijil dokumen anda.
Baca lagi

Adakah manfaat Contributor saya terjejas oleh semakan ini?

Manfaat Contributor (jika berkenaan) akan meningkat dan potongan Tabarru` tambahan akan ditolak dari nilai akaun anda.
Baca lagi

Adakah terdapat perubahan kepada sumbangan untuk sijil yang telah dituntut manfaat Contributor?

Tidak ada perubahan kepada sumbangan sijil kerana semakan hanya berlaku untuk potongan Tabarru`. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan potongan Tabarru`, mungkin nilai dana dalam sijil itu tidak mencukupi untuk menampung potongan Tabarru`. Anda digalakkan untuk melakukan sumbangan tambahan berkala berdasarkan amaun yang dicadangkan dalam surat pemberitahuan supaya potongan Tabarru` dapat ditampung bagi jangka masa panjang.
Baca lagi

Kenapa pelan perubatan saya masih tertakluk pada semakan semula apabila sijil saya sudah di bawah status manfaat Contributor dituntut? Bukankah sumbangan telah dibayar oleh Dana Tabarru`?

Rider perubatan dan Contributor adalah dua rider yang berbeza dengan perlindungan yang berlainan. Walaupun sijil itu adalah di bawah status manfaat Contributor dituntut, perlindungan perubatan masih berkesan dan tertakluk pada potongan Tabarru` baru walaupun tidak ada peningkatan pada amaun sumbangan.
Baca lagi

Jika sijil dalam status Contributor dituntut, bilakah potongan Tabarru` akan meningkat?

Untuk sijil di bawah status Contributor dituntut, potongan Tabarru` akan meningkat berkuat kuasa dari tarikh ulang tahun sijil, tetapi amaun sumbangan tidak berubah.
Baca lagi

Bagaimana ini akan menjejaskan pengaturan pembayaran semasa saya?

Baca lagi

Sekiranya sijil saya sedang diproses untuk tuntutan kecil (Kemalangan, Kemasukan Hospital, Manfaat Peringkat Kehidupan), bilakah kenaikan potongan Tabarru` dan sumbangan akan berkuat kuasa?

Bagi sijil di bawah proses tuntutan kecil, potongan Tabarru` dan sumbangan untuk pelan perubatan masih akan meningkat. Peningkatan potongan Tabarru` akan berkuat kuasa pada ulang tahun sijil dan peningkatan sumbangan akan berkuat kuasa pada Tarikh Akhir Sumbangan Seterusnya (NCDD).
Baca lagi

Jika saya telah membayar sumbangan saya terlebih dahulu, perlukah saya membayar perbezaan sumbangan?

Anda tidak perlu membayar perbezaan dalam amaun sumbangan. Bagaimanapun, peningkatan dalam potongan Tabarru` akan berkuat kuasa pada tarikh ulang tahun sijil. Anda digalakkan untuk membuat sumbangan tambahan tunggal seperti yang dicadangkan dalam surat pemberitahuan supaya potongan Tabarru` dapat ditampung dalam jangka masa panjang. Anda digalakkan untuk meninjau kemampanan sijil anda dari semasa ke semasa untuk mengelak sijil anda daripada luput.
Baca lagi

Lihat kategori lain

Semakan Pelan Perubatan

Lihat semua

Takaful 101

Lihat semua

Tidak jumpa jawapan yang dicari?

Hubungi kami di 03-2053 7080 (Isnin-Jumaat, 8.30pg – 5.15ptg, kecuali Cuti Umum) atau e-mel kami di customer@prubsn.com.my